INMET sp z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 6

43-190 Mikołów

Tel. +48 (32)722-05-34, +48 (32)722-08-12, Fax. +48 (32)722-05-96

KRS 0000104078 SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ GOSPODARCZY

REGON: 272132357 ; NIP: 954 00 05 052

e-mail:info@inmet.com.pl

Zarząd:
prezes mgr inż. Łukasz Miłek

v-ce prezes dr hab. inż. Jan Łukowski
e-mail: jlukowski@inmet.com.pl

Prokurent:
dr inż. Małgorzata Łukowska
e-mail: mlukowska@inmet.com.pl

Biuro zarządu:
Wiktoria Biskup
e-mail: wbiskup@inmet.com.pl

Kadry:
Marta Sternik
tel. +48327220316
e-mail: msternik@inmet.com.pl

Księgowość:
Urszula Palka
tel. +48327220324
e-mail: upalka@inmet.com.pl

Handel, Logistyka:
Marek Batko
tel. +48327220539
e-mail: mbatko@inmet.com.pl

Produkcja:
Jacek Frąc
tel. +48327220208
e-mail: jfrac@inmet.com.pl

Kooperacja:
tel. +48327220209