Inmet sp. z o.o.
Twój partner w innowacji.

Rozpocznij

Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Projektowe INMET
tworzy zespół doświadczonych specjalistów.

Nasi inżynieriowie oraz projektanci gwarantują Państwu efektywność działania, łącząc w sobie świeżość myśli, wiedzę w zakresie najnowszych technologii i obowiązujących norm jakościowych.

Działając na rynku od 1991 roku dysponujemy wiedzą i doświadczeniem, które procentują przy realizacji nowych projektów.

Ue inmet

Tytuł projektu: „Budowa CBR INMET w celu prowadzenia prac badawczo – rozwojowych w zakresie badań nad innowacyjnymi produktami” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I ; Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw; Numer projektu: POIR.02.01.00-00-0273/17 Całkowita wartość wydatków na realizację projektu(PLN) : 6 128 229,00 Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych (PLN) : 4 982 300,00 Wartość dofinansowania (PLN) : 1 743 805,00 Okres realizacji: 01.02.2018 – 31.10.2019 Celem projektu jest utworzenie w strukturze organizacyjnej firmy INMET innowacyjnego CBR INMET, w którym zespół specjalistów prowadził będzie unikalne w skali kraju i Europy, interdyscyplinarne badania nad szerszym wdrożeniem nowoczesnych materiałów wysokowytrzymałych do zintegrowanych procesów technologicznych kształtowania blach i taśm. Wyniki badań umożliwią podjęcie zarówno produkcji nowoczesnych urządzeń i linii technologicznych, jak również rozwój nowych technologii zintegrowanych.