Układy wprowadzające

Układy wprowadzające wykonane są w układzie stołu ruchomego z napędzaną rolką dociskową i układem rolek ciągnących ułatwiających wprowadzenie początku taśmy do procesu technologicznego.

Budowa i sterowanie układu pozwala na wprowadzenie blachy bez konieczności odcinania początku pasma oraz wykonanie wszystkich czynności ze strefy bezpiecznej z poziomu pulpitu sterowniczego.

Wykonujemy układy wprowadzające przystosowane do pracy linii z naciągiem lub pętlą dostosowane wielkością do szerokości i grubości pasma.

Zastosowanie bocznych rolkowych prowadnic pasma pozwala na precyzyjne podawanie materiału w osi linii.