Automatyczna linia do kształtowania płaskowników

W pełni automatyczna linia do produkcji różnorodnych wyrobów kształtowanych z płaskowników, integrująca procesy prostowania, wykrawania, skrawania, gięcia wieloosiowego oraz odcinania prostego i kształtowego. Innowacyjne oprogramowanie umożliwia zarządzanie i sterowanie procesem produkcji oraz gromadzenie baz danych. Proces technologiczny może być również łatwo programowalny przez operatora co daje ogromne możliwości produkcyjne.

  • Uniwersalna rozwijarka ze stołem załadowczym – możliwość rozwijania kręgu do linii „od góry” lub „od dołu”
  • Automatyczny podajnik taktowy – załadunek wsadu w postaci płaskowników o długości 6 mb
  • Modułowa prostownica wieloosiowa – do korekty wad wsadu zintegrowana z nożycą technologiczną
  • Zintegrowane w linii moduły wykrawania kształtowego, skrawania oraz gwintowania
  • Automatyczny moduł gięcia wielopłaszczyznowego.

 

Wybrany asortyment produkcyjny

  • Elementy płaskie o zróżnicowanych otworach, kształcie zakończenia oraz możliwością ich gwintowania
  • Elementy jednokrotnie lub wielokrotnie gięte o zróżnicowanych otworach oraz możliwością ich gwintowania
  • Elementy wielokrotnie gięte, z możliwością gięcia po łuku, o zróżnicowanych otworach oraz możliwością ich gwintowania
  • Elementy wielokrotnie gięte o zróżnicowanych otworach oraz możliwością nacinania poprzecznego

I wiele innych kombinacji