Linie profilujące

Firma specjalizuje się głównie w produkcji linii technologicznych do przetwórstwa blach i taśm rozwijanych z kręgu. Linie te charakteryzuje wysoki stopień automatyzacji oraz efektywna integracja zróżnicowanych funkcyjnie procesów technologicznych.

Podstawowym założeniem konfiguracji funkcyjnej jest zasada „od kręgu do palety w sposób automatyczny”

Do najważniejszych procesów technologicznych należą między innymi:

  • procesy profilowania rolkowego,
  • procesy spawania laserowego,
  • procesy łączenia prądami wysokiej częstotliwości,
  • procesy perforacji,
  • procesy cięcia wzdłużnego i poprzecznego