Contact Us

INMET sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 6, 43-190 Mikołów

tel. +48 (32)722-05-34

e-mail: info@inmet.com.pl

KRS 0000104078 SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ GOSPODARCZY

REGON: 272132357 ; NIP: 954-00-05-052

Departament/job position

Name

E-mail address

Phone number

Accounting

Klaudia Furgała

Trade, Logistics

Marek Batko

Magdalena Mańka