Przetargi

Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu

innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu

Przetargi

Dotyczy: Przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z realizacją projektu pt. „Budowa CBR INMET w celu prowadzenia prac badawczo – rozwojowych w zakresie badań nad innowacyjnymi produktami” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.
- Oświadczenie o spełnianiu warunków
- Oświadczenie o braku powiązań
- Zapytanie ofertowe